Formulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
 
Aan Eikenhouthandel.nl, Emmikhovensestraat 8, 5251 PB, Waalwijk info@Eikenhouthandel.nl.
 
Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen(*)
 
 - Besteld op(*)/Ontvangen op(*)
 
 

Naam/Namen consument(en)
 
 

 Adres consument(en)
 
 
 
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 
 

Datum
 
 

 (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.